Konkurs jubileuszowy: stwórz okładkę PLAYBOYA!

2017-09-18
Konkurs jubileuszowy: stwórz okładkę PLAYBOYA!

Przed wami niepowtarzalna okazja, żeby trwale zapisać się w historii PLAYBOYA!

Już w grudniu ukaże się 300. numer PLAYBOYA, równo w 25 lat po debiucie polskiej edycji magazynu. Zapraszamy do współtworzenia tego specjalnego wydania! Każda z naszych rocznicowych okładek jest interpretacją logo Królika. Tak będzie i tym razem, jednak jej wygląd zależy również od was. Zaprojektujcie Królika na okładkę PLAYBOYA! Może to być ilustracja lub fotografia – na prace czekamy do 20 października 2017 roku. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja jego pracy na okładce trzechsetnego wydania PLAYBOYA, więc zdecydowanie warto się postarać!

 

10 lat temu z okazji 15. urodzin polskiego Króliczka poprosiliśmy zaprzyjaźnionych artystów, by przedstawili swoje wizje symbolu PLAYBOYA. Oto one – może posłużą jako inspiracja?

 

 

REGULAMIN KONKURSU (KLIKNIJ TUTAJ)

 

UWAGA!

 

Każdy Uczestnik konkursu musi złożyć na rzecz Organizatora stosowne oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub podpisanego skanu na następujący adres e-mail  jubileusz@playboy.pl o treści:

 

„Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Fundatora w celach związanych z  organizacją Konkursu i wydaniem nagród.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zakresie:  imię i nazwisko, na stronie internetowej Organizatora i Fundatora oraz na stronie Konkursu

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuję pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.

Niniejszym w przypadku wygrania Konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora niczym nieograniczone i nieobciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do utworu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Przeniesienie praw autorskich, obejmuje wszystkie pola eksploatacji utworów znane w dacie dokonania zgłoszenia, a w szczególności następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworów lub ich  fragmentów, opracowań i przeróbek jakąkolwiek techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, w tym zapisu magnetycznego, komputerowego, optycznego, techniką analogową, światłoczułą lub cyfrową lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z Utworów lub ich części; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKUSU:

Redakcja magazynu PLAYBOY dziękuje za wszystkie prace nadesłane na konkurs! Zdecydowaliśmy się nie przyznawać głównej nagrody. Wyróżnione prace opublikujemy w grudniowy numerze magazynu (w kioskach od 17 listopada 2017 r.).

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska