Trzydniowy tydzień pracy jest najproduktywniejszy

Trzydniowy tydzień pracy jest najproduktywniejszy

Koniecznie pokażcie ten artykuł swoim szefom - japońskie badania dowiodły, że najefektywniejsi są ci pracownicy, którzy pracują 25 godzin w tygodniu.

Japońscy naukowi przeanalizowali nawyki w pracy trzech tysięcy mężczyzn oraz trzech i pół tysiąca kobiet z Australii, wszystkich powyżej czterdziestego roku życia. Przeprowadzono wśród nich test poznawczy - okazało się że ci, którzy pracowali około 25 godzin w tygodniu, uzyskali w nim najlepsze wyniki.

 

Wnioski z badań prezentują się następująco:

 

„Praca może być bronią obosieczną - z jednej strony może stymulować aktywność mózgu, z drugiej zaś długie godziny pracy oraz pewne konkretne typy zadań mogą spowodować zmęczenie i stres, co negatywnie przekłada się funkcje poznawcze. Stopień pobudzenia umysłowego może zależeć od wymaganego zadania i czasu pracy.”

 

Badacze skłaniają się ku wnioskowi, że mniejsza liczba przepracowanych godzin może być wręcz wskazana dla ludzi powyżej czterdziestego roku życia, ponieważ pomaga im uniknąć wypalenia zawodowego spowodowanego stażem pracy. Badania sprawdziły funkcje poznawcze w trzech testach, do których należało czytanie słów na głos, wyczytywanie listy numerów oraz łączenie liter i liczb w określony sposób pod presją czasu.

 

Mężczyźni i kobiety wypadli w testach bardzo podobnie - chociaż kobiety miały w nich wyższe wyniki od mężczyzn, to jednak ich funkcje poznawcze pogarszały się szybciej po przepracowaniu określonej liczby godzin. Na tej podstawie określono optymalną liczbę godzin pracy tygodniowo: u mężczyzn jest to 25-30, natomiast u kobiet 22-27.

 

Badania niestety nie sprawdziły, jak wygląda sytuacja u młodszych pracowników. Tak czy inaczej, macie w ręku poważny, naukowy argument w przypadku, gdyby Wasz szef chciał Was namówić do zostawania po godzinach.

 

foto: dolgachov / iStock

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska