Kto lepiej wykonuje obowiązki domowe: Polki czy Polacy?

2018-10-12
Kto lepiej wykonuje obowiązki domowe: Polki czy Polacy?

Czy obowiązki w polskich gospodarstwach domowych nadal są dzielone w oparciu o stereotypowe podziały – zadania typowo kobiece i męskie? Czy Polki uważają, że wykonują je lepiej niż ich partnerzy? Według raportu „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych”, zrealizowanego na zlecenie marki Indesit, kobiety częściej zajmują się zmywaniem i praniem, mężczyźni bezsprzecznie remontami i pracami naprawczymi.

Co deklarują ankietowane kobiety?

W 82% są przekonane, że lepiej radzą sobie z wykonaniem prania, 73% z nich własne prasowanie uważa za lepsze, a w 67% przypisują sobie bardziej rozwinięte umiejętności związane z gotowaniem.

Brak znaczących różnic w jakości wykonania dostrzegają przy wyrzucaniu śmieci (58%), opiece nad dziećmi (47%) oraz zakupach (42%). Partnerom przypisują większe zdolności w wykonywaniu prac naprawczych (66%) oraz remontów domowych (60%).

Wskazane deklaracje akcentują postrzeganie domowych obowiązków przez pryzmat utartych schematów społecznych, zgodnie z którymi to kobieta zajmuje się większością zadań domowych, potrzebnych do bieżącego i codziennego funkcjonowania, natomiast mężczyźni są odpowiedzialni za prace, które bardziej wymagają umiejętności technicznych czy siły.

Co na to mężczyźni?

Odpowiedzi udzielone w badaniu przez mężczyzn wskazują na dwie tendencje. Po pierwsze, sami mężczyźni przypisują sobie lepsze wykonywanie prac naprawczych, aż w 72%, oraz remontów domowych – w 69%. Swoim partnerkom bardziej niż sobie ufają w kwestii prasowania (54%), prania (46%), a także gotowania – w 41%. Co jednak bardzo ważne, ankietowani mężczyźni dużo częściej, niż kobiety, postrzegają domowe zadania jako równie dobrze wykonywane przez obydwoje parterów. I w tym wypadku okazało się, że 39% badanych mężczyzn uważa, że z gotowaniem rodzą sobie tak samo sprawnie, jak ich partnerki. Najwyższe wskaźniki przy tej statystyce uzyskało robienie zakupów z 62% wskazań (20 punktów procentowych więcej niż przy wskazaniach kobiet); opieka nad dziećmi z 60% odpowiedzi (13 punktów procentowych więcej) oraz odkurzanie, wytypowane w 57% (tym razem to rozbieżność 18 punktów procentowych).

Najbardziej zauważalna różnica w postrzeganiu zadań, które wykonywane przez obydwoje partnerów są równie dobrze, rysuje się przy wskazaniu prania. Kobiety potwierdziły jednakowe wykonywanie tego zadania w 16%, a mężczyźni aż w 37%, co tworzy „przepaść” 21 punktów procentowych. Na bazie tych wyników można wnioskować, że mężczyźni (bez względu na to, jak często wykonują obowiązki domowe) nieco częściej domowe zadania postrzegają jako wspólny obowiązek, a kobiety w większości odpowiedzi widzą siebie, jako osobę lepszą do wykonywania domowych zadań, oprócz prac naprawczych i remontów domowych.

Wyniki badania wykazały również, że większość kobiet poświęca dziennie do 5 h na obowiązki, a mężczyźni do 2 h. Być może fakt, że kobiety częściej wykonują zadania domowe wpływa na ich percepcję i daje im poczucie, że przez to są w nich dokładniejsze.

Komentarz psychologa, mówi Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, autorka poradników psychologicznych:

„W większości polskich rodzin każdy z domowników ma swoje obowiązki, jednak ich podział jest spolaryzowany na zajęcia typowo męskie i typowo kobiece. Klasyczny rozkład domowych prac w polskich gospodarstwach na „kobiece” i „męskie” odzwierciedla konserwatywne rozumienie ról płciowych. Z badania wynika, że kobiety zajmują się głównie praniem, prasowaniem i gotowaniem, a mężczyźni remontami i drobnymi naprawami. Najchętniej i najczęściej wspólnie wykonywane obowiązki to zakupy i zajmowanie się dziećmi. Jednak to kobiety w polskich rodzinach uważają, że poświęcają na prace domowe za dużo czasu i są nimi za bardzo obciążone. Polki zajmują się domem nawet do 5 godzin dziennie, wykonując te prace, które zabierają najwięcej czasu. Poczucie przemęczenia pracami domowymi może być źródłem stresu i innych trudnych emocji, takich jak złość czy smutek, a nierówny podział domowych obowiązków sprawi, że mogą pojawiać się w rodzinie niepotrzebne konflikty i nieporozumienia. Dzięki większemu zaangażowaniu w domowe obowiązki mężczyźni mogą poczuć się bardziej docenieni przez swoje partnerki, co dla wielu z nich jest niezwykle istotne. Dlatego wspólna troska o rodzinę sprawia nie tylko przyjemność, ale buduje sprawiedliwą hierarchię w rodzinnym systemie, w którym każdy ma swoje ważne miejsce i wszyscy mogą poczuć się docenieni i potrzebni. Podział obowiązków nie powinien wynikać ze stereotypów dotyczących płci, ale z indywidualnych cech każdego z domowników oraz partnerskiej zasady równości i sprawiedliwości. Aby dbanie o dom i codzienne zajęcia były sprawiedliwe i przyjemne, ich podział pomiędzy poszczególnych członków rodziny powinien uwzględniać zainteresowania i preferencje każdego z domowników. Wielu mężczyzn lubi gotować i nic nie stoi na przeszkodzie, aby częściej to robili. Do wspólnego przygotowywania posiłków można również włączać dzieci, sprawiając że ten czas będzie przyjemną zabawą i okazją do ważnych rodzinnych rozmów”.

Źródło: Indesit

Fot: iStock

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska