Jak piją Polacy?

Jak piją Polacy?

Jest coraz lepiej. Aż 78 proc. Polaków pije odpowiedzialnie (we własnej opinii). Oznacza to, że nie robi tego ani za często, ani za dużo. Przy okazji udało się wyodrębnić kilka typów pijących. Sprawdź, do którego z nich należysz.

Badania przeprowadziła firma Maison & Partners na zlecenie Grupy Żywiec. Wynika z nich jasno, że pijemy w sposób daleki o stereotypu o nas samych. Blisko 4 na 5 Polaków „nie przegina” z alkoholem. Jednak aż co czwarty Polak nie potrafi przerwać pić, kiedy już zacznie.

 

84 proc. badanych irytuje się, kiedy ktoś namawia ich do picia. Jednak aż 27 proc. ma problemy z odmawianiem. Przy tym 67 proc. kontroluje ilość wypijanego alkoholu.

 

Na podstawie badań wyodrębniono kilka grup pijących wśród Polaków. Oto one:

 

 

Odpowiedzialni

 

Najliczniejsza grupa, to aż 21 proc. Badanych. Zachowują umiar i kontrolują się. To oni decydują czy pić i nie ulegają ciśnieniu towarzyszy.

 

Niezainteresowani

 

Druga grupa pod względem liczności. 19 proc. badanych pije bardzo rzadko, właściwie tyle co nic. Należą do niej głównie kobiety. Niezainteresowani nie upijają się, ich granice są bardzo sztywne.

 

Abstynenci

 

Kolejna grupa pod względem liczności, to aż 19 proc. badanych. Nie piją nigdy, alkoholu nie lubią. Nie mają żadnego problemu ze swoim wyborem, potrafią odmawiać i nie jest to dla nich w żaden sposób frustrujące.

 

Balujący

 

Przeciwieństwo dwóch poprzednich grup, do Balujących należy 16 proc. badanych. Lubią alkohol, spożywają go, ale są zadowoleni z życia i bezproblemowi. Kontrolują się, choć zdarzają im się wpadki, kiedy podejmują zachowania ryzykowne i we własnej opinii nieodpowiednie. Alkohol w założeniu jest dla nich elementem dobrej zabawy.


Wyskokowi

 

Grupa pokrewna do Balujących. Wyskokowi piją znacznie rzadziej, ale ich granice nie mniej szczelne. Oznacza to, że zdarza im się przesadzać, jeśli już imprezują. Podejumują zachowania ryzykowne. Do grupy należy 13 proc. badanych.

 

Zatopieni

 

Najmniej liczna grupa, do której należy 12 proc. badanych. Nie mają poczucia kontroli nad swoim życiem, piją dużo, często, są tym sfrustrowani. W tej grupie sporo jest osób mających problem alkoholowy lub będących chorych na alkoholizm.


Źródło: Maison & Partners

Foto: iStock

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska