Twój samochód został uszkodzony w wyniku wypadku? Sprawdź, co zrobić, by bez problemu uzyskać pieniądze na naprawę z ubezpieczenia AC

2017-05-29
Twój samochód został uszkodzony w wyniku wypadku? Sprawdź, co zrobić, by bez problemu uzyskać pieniądze na naprawę z ubezpieczenia AC

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do uszkodzenia auta. W przypadku, gdy kierowca posiada ważne ubezpieczenie AC, może liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach polisy. O czym należy pamiętać i jakich formalności trzeba dopełnić, by uzyskać środki na naprawę auta?

Zgodnie ze statystykami, tylko niewielka część Polaków decyduje się wykupić ubezpieczenie AC. To spory wydatek, który jednak – w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych – pozwala uzyskać środki na naprawę uszkodzonego pojazdu. Warto więc rozważyć jego wykupienie, by w przyszłości nie martwić się o to, z czego pokryć skutki stłuczki lub innego zdarzenia spowodowanego własną winą.

 

Wybór odpowiedniej polisy AC ma znaczenie

Chcąc uzyskać odszkodowanie w ramach posiadanego ubezpieczenia AC, należy wykupić polisę o odpowiednio szerokim zakresie ochrony. Warto bowiem mieć świadomość, że minipakiet autocasco daje ograniczoną ochronę ubezpieczeniową, w efekcie czego nie każde zdarzenie będzie podstawą do wypłaty odszkodowania.

 

Jeżeli kierowcy zależy na pełnej ochronie pojazdu, musi zakupić pełny pakiet AC obejmujący szkody każdego rodzaju, kradzież z włamaniem, akty wandalizmu, szkodę całkowitą oraz uszkodzenia auta spowodowane przez zwierzęta czy żywioły.

 

Krok 1. Zgłoszenie szkody

Pierwszą czynnością, której należy dokonać po stwierdzeniu uszkodzenia auta, jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Zwykle nie trzeba robić tego bezpośrednio w placówce – ubezpieczyciele akceptują kontakt telefoniczny czy mailowy.

 

Ważne jest, by zgłoszenie szkody nastąpiło w terminie określonym w OWU (Ogólny Warunkach Ubezpieczenia), co pozwoli uniknąć ewentualnych niedogodności związanych np. z odmową wypłaty odszkodowania.

 

Krok 2. Oddanie samochodu do serwisu lub oczekiwanie na wypłatę gotówki

Po zgłoszeniu ubezpieczyciel dokonuje wyceny zaistniałych szkód. Jeżeli kierowca decyduje się na rozliczenie bezgotówkowe (tzw. wariant warsztatowy), wówczas musi oddać pojazd do warsztatu. W takiej sytuacji rozliczenie następuje już między warsztatem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Właściciel auta zostanie wówczas poinformowany o tym, że auta jest gotowe do odbioru.

 

W przypadku rozliczenia gotówkowego ubezpieczyciel wzywa rzeczoznawcę, którego zadaniem jest wycena szkody. Po oględzinach wypłacane jest odszkodowanie – właściciel zobowiązuje się do naprawy pojazdu we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni na wypłatę środków lub poinformowanie od decyzji odmownej. W sytuacji, gdy trudno jest określić wszystkie okoliczności zdarzenia drogowego, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do przedłużenia terminu – do 90 dni od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie.

 

Krok 3. Wypożyczenie samochodu zastępczego

Ubezpieczenie AC daje dostęp do samochodu zastępczego na czas naprawy auta. W zależności od zapisów w umowie, kierowca ma możliwość wypożyczenia pojazdu we własnym zakresie – wówczas ubezpieczyciel podejmuje się pokrycia kosztów wynajmu krótkoterminowego.

Jeżeli więc doszło do uszkodzenia pojazdu i kierowca czeka na naprawę pojazdu, musi zgłosić się do wypożyczalni i wybrać auto. Warto jednak mieć świadomość, że samochód zastępczy powinien odpowiadać klasie i wyposażeniu uszkodzonego pojazdu. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów wynajmu.

 

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Chociaż w większości przypadków ubezpieczyciel bierze na siebie finansową odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu w ramach polisy AC, niekiedy dochodzi do odmowy wypłaty odszkodowania. Poniżej prezentujemy najczęstsze przypadki.

 

Wartość szkody jest mniejsza niż wartość franszyzy integralnej

Wielu kierowców, chcąc obniżyć wysokość składki na AC, wybiera polisę z franszyzą integralną. Jest to kwota, poniżej której firma ubezpieczeniowa będzie zwolniona od wypłaty odszkodowania. Dotyczy to przede wszystkim niewielkich szkód, których same koszty likwidacji są wyższe niż koszt naprawy.

 

Gdy do szkody dojdzie na skutek awarii pojazdu

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty odszkodowania z AC, gdy uszkodzenie spowodowane jest awarią np. mechaniczną czy hydrauliczną.

Przykładowo, gdy samochód stoczy się ze wzniesienia i uderzy w przeszkodę, ponieważ nie zadziałał hamulec ręczny, kierowca musi liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

 

Gdy dojdzie do kradzieży na skutek pozostawienia w aucie kluczyków

Zdarzają się przypadki, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za kradzież auta, jeśli np. kluczyki lub dokumenty zostały w pojeździe. Traktowane jest to bowiem jako "rażące niedbalstwo ubezpieczającego".

 

Gdy kierowca chce naprawić szkody związane z eksploatacją pojazdu

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli roszczenia dotyczą szkód eksploatacyjnych. Posiadając ubezpieczenie AC, kierowca nie może domagać się usunięcia skutków korozji, pleśni, a także wymiany zużytych elementów.

 

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska